Hieronder de 4 pijlers voor het foto-beoordelen van de Fotobond.
Deze 4 pijlers kunnen een hulpmiddel zijn om foto’s van andere leden beter te beoordelen.

 
 
 

 
Pijler 1
BESCHRIJVEN
Beschrijven wat je op de foto ziet:
Wat is het onderwerp?
Wat staat er op de foto?
Welke beeldelementen zie je?
 
Pijler 2
ANALYSEREN
Er zijn 9 beeldelementen te onderscheiden:
1. Compositie, Vorm, Kader

◾ Hoe wordt je oog door de foto geleid?
◾ Gesloten kader?
◾ Open kader?
◾ Toepassing van de Gulden Snede

 
2. Verhaal en Symboliek

◾ Welk verhaal vertelt de foto?
◾ Een foto kan meer zeggen dan tekst.

 
3. Licht en Toon

Fotograferen is schrijven met licht.
 
◾ Tijdstip & plaats
◾ Van welke soort licht is er gebruik gemaakt?
◾ Waar komt het licht vandaan?

 
4. Kleur

Iedere kleur heeft zijn eigen symboliek en kan een bepaalde sfeer/emotie oproepen:
◾ Rood: warmte
◾ Blauw: hemels
◾ Groen: lente
◾ Zwart/grijs: somber
◾ Wit: volmaaktheid

 
5. Techniek

◾ De lens
◾ Belichtingstijd
◾ Diafragma
◾ (on)scherpe foto

 
6. Ruimte en Perspectief

◾ Standpunt
◾ Dieptewerking
◾ Lijnen

 
7. Manipulatie, zoals tijd en tijdsbeeld

◾ Gebruik van fliters
◾ HDR
◾ Photoshop bewerking
◾ Manipulatie

 
8. Textuur van de afdruk

Bij het afdrukken van foto’s:
◾ Mat of glanzend
◾ Zichtbare korrel of pixel
◾ Materiaalweergave
◾ Passe-partout

 
9. Context

◾ Verhaal erbij is belangrijk
◾ Tijdsgeest
◾ Iedere foto kan mooi of goed zijn wanneer hij in de juiste context geplaatst wordt
◾ Menige fotograaf wil graag een toelichting geven op de foto, daarmee de context aangeven

 
 

Pijler 3
INTERPRETEREN
+ Wat is de boodschap?
+ Gevoel bij de foto
+ Sfeer
+ Wat denk je te zien?
+ Relatie leggen met andere fotografen
 

Pijler 4
WAARDEREN
+ Voldoet de foto aan het thema?
+ Wat zijn de sterke aspecten?
+ Wat zijn de zwakkere aspecten?

+ Persoonlijk: Wat doet het met mij?
+ Beoordeel de foto en niet de fotograaf!!
+ Stimuleren en motiveren

— niet op ontmoedigen of demotiveren!